• Mediterranean Hospital, Στυγός 9, TK 3117 Λεμεσός, Κύπρος

Διαδερμικη Σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου - Πρόληψη εγκεφαλικού

Το ωτίο του αριστερού κόλπου είναι ένα μαλακό „εξόγκωμα“ και δεν εκτελεί καμία λειτουργία απαραίτητη για την καρδιά σε ενήλικες. Ωστόσο, το ωτίο του αριστερού κόλπου είναι η πιο σημαντική πηγή θρόμβων αίματος (θρόμβος) σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Τέτοιο θρόμβος μπορεί να εισέλθει στον εγκέφαλο με την κυκλοφορία του αίματος και να οδηγήσει σε εγκεφαλικά επεισόδια. Αυτό είναι πιο συνηθισμένο όσο πιο προχωρημένης ηλικίας είναι ο ασθενής και όσο πιο πολλές επιπλέον ασθένειες υπάρχουν.

Τα αντιπηκτικά φάρμακα εμποδίζουν την δημιουργία θρόμβων, όμως πολλές φορές είτε υπάρχουν αντενδείξεις για το συγκεκριμένο φάρμακο και δυστυχώς τις αγνοούμε (όπως η νεφρική ανεπάρκεια) είτε επειδή λόγο των αντιπηκτικών φαρμάκων έχει προξενηθεί αιμορραγία (στο στομάχι/έντερο ή στον εγκέφαλο). Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες ακόμα και οι συχνοί μώλωπες στο δέρμα μετα την χορήγηση αντιπηκτικών θεωρούνται αιμορραγία και γι’ αυτό δεν συνίσταται η περαιτέρω χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων.

Μάλιστα η ευρωπαϊκή επιτροπή EHRA/EAPCI συνιστά την παύση χορήγησης αντιπηκτικών πριν μάλιστα παρουσιαστεί αιμορραγία σε ασθενής υψηλού κινδύνου, εκτίμηση η οποία είναι αντικειμενική γιατί γίνετε με τον αλγόριθμο „HAS Bled Score“ (αν το σκορ είναι πάνω από τρία τότε θεωρείται ασθενείς υψηλού κινδύνου).

Υπολογίστε τον κίνδυνο αιμορραγίας για εσάς

Σε περίπτωση όμως που πρέπει να σταματήσουμε την χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων πρέπει να προβούμε σε άλλες θεραπείες προκειμένου να συνεχιστεί η προστασία από δημιουργεια θρομβων και εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε διαδερμικη σύγκλιση ωτίου αριστερού κόλπου χωρις επεμβαση.

Ο γιατρός κύριος Δημητριάδης έχει εξειδικευτεί στην συγκεκριμένη μέθοδο και είναι εκπαιδευτής σε Ευρώπη και Αμερική. Χρησιμοποιεί πληθώρα συσκευών σύγκλισης του ωτίου αριστερού κόλπου καθότι είναι πιστοποιημένος για όλες αυτές. Έχει πολλές ερευνητικές μελέτες και ομιλίες στο ενεργητικό του σε διεθνή συνέδρια και έχει διατελέσει αρκετές φορές πρόεδρος συνεδριών και υπεύθυνος επιστημονικού προγράμματος καθώς και σύμβουλος εταιρειών για την εξέλιξη των μελλοντικών συσκευών για την σύγκλιση ωτίων αριστερού κόλπου.

 Τι είναι η  διαδερμικη σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου;

Η  σύγκλειση του ωτίου αριστερού κολπου προσαρτήματος είναι μια εναλλακτική θεραπεία που πραγματοποιείται από επεμβατικό καρδιολόγο σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αιμορραγιών και ταυτόχρονα θρομβοεμβολικών επεισοδίων, στους οποίους η χορήγηση της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής αντενδείκνυται ή δεν ηταν επαρκής για την αποφυγή σχηματισμού θρόμβου στο ωτίο του αριστερού κόλπου. Με την διαδερμική σύγκληση του ωτιου αριστερού Κόλπου μειώνεται έτσι η δραστικά πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα με κολπική μαρμαρυγή.

Η  διαδερμικη σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου γίνεται με την τοποθέτηση μιας μικρής συσκευής στην καρδιά, συσκευή η οποία μοιάζει είτε με κουμπί (συσκευη Watchman) είτε με ομπρελίτσα (συσκευές Amulet, Cardia, Lambre) και.

Πως διεξάγεται η διαδερμικη σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου;

Αρχικώς, ένας καθετήρας υπερήχων εισάγεται στον οισοφάγο („διοισοφαγικό υπερηχογραφημα") με τη χορήγηση ηρεμιστικών (χωρίς γενική αναισθησία!) και εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει θρόμβος αίματος στο ωτιο και ότι η ανατομία είναι κατάλληλη. Μετά από πρόσθετη τοπική αναισθησία της βουβωνικής χώρας, ένας λεπτός καθετήρας ωθείται από τη βουβωνική φλέβα στο δεξιό κόλπο της καρδιάς και ανοίγει μια μικρή διοδο στο διακολπικό διάφραγμα (λεπτό δέρμα, που χωρίζει την καρδιά σε αριστερό και δεξί τμήμα) υπό ακτινοσκοπικό και υπερηχογραφικό έλεγχο.  

Μέσω αυτής της διόδου προωθείται ένας ειδικός καθετήρες, o οποίος τοποθετείται στο ωτίο του αριστερού κόλπου. Στη συνέχεια μέσω αυτού του ειδικού καθετήρα προωθείται η συσκευή σύγκλισης στην σωστή τοποθεσία έτσι ώστε να σφραγγιστεί πλήρως η είσοδος του ωτίου. Με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί πλέον να μπει αίμα μέσα στο ωτίο και έτσι δεν μπορεί να δημιουργηθεί θρόμβος. Μετά από συγκεκριμένους ελέγχους για την σωστή και σταθερή τοποθέτηση της συσκευής αυτή απελευθερώνεται από τον ειδικό καθετήρα και εκτός αυτή τη συσκευή όλα τα υπόλοιπα εργαλεία τοποθέτησης απομακρύνονται από την καρδιά και από το σώμα του ασθενούς. Η όλη διαδικασία διαρκεί από 30 λεπτά έως 1 ώρα και ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για μία έως δύο ημέρες. Στην μετεγχειρητική περίοδο ασθενής θα πρέπει να λάβει μία ήπια αγωγή αντιπηκτικών φαρμάκων για διάστημα ενός έως τριών μηνών. Συνιστούμε έναν επανέλεγχο με διοισοφαγικό υπερηχογράφημα μετά από τρεις μήνες.

Για ποιους ασθενείς ενδείκνυται η σύγκλιση ωτίου αριστερού κόλπου;

Ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή οι οποίοι:

 • Έχουνε απόλυτη αντένδειξη για αντιπηκτικά φάρμακα (π.χ. αιμορραγία του πεπτικού συστήματος ή σε άλλα μέρη του σώματος, αλλεργία στο φάρμακο κ.λ.π.)
 • Έχουνε αυξημένη επικινδυνότητα αιμορραγίας με αντιπηκτική θεραπεία εκτίμηση που γίνεται με τον αλγόριθμο Has Bled Score
 • Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια σε προχωρημένο στάδιο
 • Ασθενείς που ενώ έπαιρναν αντιπηκτικά είχανε θρόμβους στο ωτίο του αριστερού κόλπου
 • Ασθενείς που λόγω τρόπου ζωής και εργασίας εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος με πιθανότητα αιμορραγίας.
 • υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων σε αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος με επικινδυνότητα αιμορραγίας

Προϋπόθεση για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η κατάλληλη ανατομία, μορφολογία και διαστάσεις του αριστερού του ωτίου του αριστερού κόλπου, κριτήρια τα οποία ελέγχονται εκ των προτέρων με διοισοφαγικό υπερηχογράφημα Η εμπειρία του γιατρού στον προεγχειρητικό έλεγχο παίζει σπουδαίο ρόλο.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη μετά τη σύγκλιση ωτίου αριστερού κόλπου;

 • Θα πρέπει να προστατεύσετε το σημείο παρακέντησης στη βουβωνική χώρα για περίπου 1 εβδομάδα, δηλαδή να μην σηκώσετε βαριά αντικείμενα ή να κάνετε βαριά σωματική άσκηση.
 • Εάν είστε επιρρεπείς στη δυσκοιλιότητα, θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε μια ιδιαίτερη μορφή διατροφής η οποία εμπεριέχει λαχανικά, φρούτα και πολύ νερό.
 • Σε περίπτωση αυξανόμενου οιδήματος ή επίμονου πόνου στη βουβωνική χώρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό.
 • Να ακολουθείτε πιστά την φαρμακευτική αγωγή.

CREDENTIALS & ASSOCIATIONS

 • 01
 • 02
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40

Τελευταια Νεα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com