• Mediterranean Hospital, Στυγός 9, TK 3117 Λεμεσός, Κύπρος

Καρδιακό Διαθωρακικό Υπερηχογράφημα (2D και 3D)

Το καρδιακό υπερηχογράφημα είναι μία από τις πιο σημαντικές εξετάσεις ρουτίνας στην καρδιά. Αυτή η εξέταση μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με διάφορες καρδιακές παθήσεις. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές υπερηχογραφήματος της καρδιάς, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν εν μέρει μεταξύ τους.

Πώς λειτουργεί το καρδιακό υπερηχογράφημα;

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο γιατρός κρατά μια κεφαλή υπερήχων στο στήθος (στο εξωτερικό του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος). Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για διαθωρακικό υπερηχογράφημα.

Μια άλλη μορφή καρδιακού υπερηχογραφήματος είναι το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα. Μια κεφαλή υπερήχων είναι τοποθετημένη στην άκρη ενός ενδοσκοπίου σε μορφή καθετήρα και εισάγεται στον οισοφάγο.

Οι συσκευές εκπέμπουν ηχητικά κύματα, τα οποία αντανακλώνται με διαφορετικό τρόπο και βαθμό από τους διάφορους ιστούς της καρδιάς και από τους γεμάτους με αίμα καρδιακούς θαλάμους. Η ηχώ αυτών των ηχητικών κυμάτων παράγει μια κινούμενη ασπρόμαυρη εικόνα σε μια οθόνη.

Η εικόνα υπερήχων που παράγεται με αυτόν τον τρόπο δείχνει τη μορφή και δομή της καρδίας και καθιστά δυνατή, για παράδειγμα, την αξιολόγηση του μεγέθους των καρδιακών θαλάμων, τη λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων ή το πάχος του καρδιακού μυός. Επιπλέον, η καρδιά μπορεί να παρατηρηθεί σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της εργασίας της καθώς και η κατεύθυνση ροής των διαφόρων ροών αίματος ή η δύναμη άντλησης της καρδιάς που μπορεί να προσδιοριστεί με αξιοπιστία και ακρίβεια.

Τι είδους υπερηχοκαρδιογράφηματα υπάρχουν;

Υπερηχοκαρδιογράφημα από έξω μέσω του στήθους (TTE)

Στο πιο κοινό καρδιακό υπερηχογράφημα, το διαθωρακικό (TTE), η κεφαλή υπερήχων τοποθετείται στο εξωτερικό του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος. Το TTE είναι μια απλή, γρήγορη και οικονομικά αποδοτική διαδικασία. Παρέχει ήδη πολλές πληροφορίες σχετικά με τις κοιλότητες της καρδιάς, τις καρδιακές βαλβίδες, τον καρδιακό μυ και την απόδοση της καρδιάς. Επιπλέον, είναι δυνατές οι ακόλουθες εξετάσεις:

 • Τρισδιάστατη εικόνα της καρδιάς: Με τη βοήθεια ειδικού καθετήρα υπερήχων, είναι επίσης δυνατή μια τρισδιάστατη αναπαράσταση της καρδιάς. Χρησιμοποιείται κυρίως για την αξιολόγηση των καρδιακών βαλβίδων και της καρδιακής ανεπάρκειας.
 • Εξέταση Doppler:Ένα καρδιακό υπερηχογράφημα με Doppler κάνει τη ροή του αίματος ορατή, ένα έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler δείχνει επίσης την κατεύθυνση της ροής του αίματος σε διαφορετικά χρώματα. Χρησιμοποιούνται ηχητικά κύματα συγκεκριμένης συχνότητας. Ο ρυθμός ροής του αίματος μπορεί επίσης να μετρηθεί. Αυτό καθιστά, για παράδειγμα, ακόμα και μικρά προβλήματα βαλβίδων ή „τρύπες“ στο διάφραγμα της καρδιάς ορατές.
 • Υπερηχογράφημα σε συνδυασμό με τεστ κοπώσεως:Το καρδιακό υπερηχογράφημα είναι επίσης δυνατό υπό κατάσταση άσκησης και πίεσης. Με αυτή την εξέταση, η καρδιακή απόδοση αυξάνεται από τη σωματική άσκηση στο εργόμετρο ποδηλάτων ή από ειδικά φάρμακα. Τα φάρμακα, τα οποία εγχέονται στη φλέβα του βραχίονα, αυξάνουν τη ζήτηση οξυγόνου της καρδιάς. Κατά την άσκηση, σημάδια μειωμένης ροής αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες, δηλαδή στις αρτηρίες της καρδίας, γίνονται εμφανή γιατί η μειωμένη ροή αίματος σ‘ αυτές τις αρτηρίες,  οδηγεί και σε μειωμένη παροχή οξυγόνου και κατά συνέπεια σε διαταραχές κίνησης του καρδιακού τοιχώματος.

Υπερηχοκαρδιογράφημα μέσω του οισοφάγου (ΤΕΕ)

Τι εξετάζεται με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα;

Η υπερηχογραφική εξέταση της καρδιάς δίνει πληροφορίες, για παράδειγμα, σχετικά με

 • Αλλαγές στις καρδιακές βαλβίδες,
 • Συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες όπως μια τρύπα στο διάφραγμα της καρδιάς
 • Καρδιακές παθήσεις (για παράδειγμα, με υπερτροφικό καρδιακό τοίχωμα ή / και διευρυμένους καρδιακούς θαλάμους)
 • Περικαρδιακές ασθένειες
 • Κυκλοφορικές διαταραχές στην καρδιά
 • Αλλαγές στην καρδιά που μπορεί να υποδεικνύουν πνευμονική εμβολή, όγκο ή πιθανό εξόγκωμα (ανεύρυσμα).
 • Διαταραχές στην κινητικότητα των τοιχωμάτων της καρδιάς που συνάδουν με στεφανιαία νόσο.

Σε άτομα με στεφανιαία νόσο ή μετά από καρδιακή προσβολή, το καρδιακό υπερηχογράφημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό κατεστραμμένων περιοχών της καρδιάς με περισσότερες λεπτομέρειες. Το καρδιακό υπερηχογράφημα μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο εάν ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) έχει ανωμαλίες.

Αν και το καρδιακό υπερηχογράφημα δεν μπορεί να απεικονίσει τις στεφανιαίες αρτηρίες – αυτό θα απαιτούσε μια εξέταση όπως η στεφανιογραφία ή αξονική τομογραφία (CT) της καρδιάς – μπορεί έμμεσα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία του αίματος τους. Εάν, για παράδειγμα, ορισμένες περιοχές της καρδιάς παρουσιάζουν στον υπέρηχο μειωμένη κινητικότητα από το κανονικό, αυτό μπορεί να υποδεικνύει κακή ροή αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες άρα πιθανότατα υπάρχει κάποια στένωση στις αρτηρίες και πρέπει να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις όπως στεφανιαιογραφία.

Πώς να προετοιμαστείτε για το διαθωρακικό υπερηχογράφημα;

Για το τυπικό διαθωρακικό υπερηχογράφημα, συνήθως δεν υπάρχει ανάγκη προετοιμασίας.

Ειδική προετοιμασία χρειάζεται μόνο στην περίπτωση του υπερηχογραφήματος μέσω του οισοφάγου.

Πώς λειτουργεί το διαθωρακικό υπερηχογράφημα;

Για το διαθωρακικό υπερηχογράφημα (TTE), το άνω μέρος του σώματος πρέπει να είναι ελεύθερο. Κατά κανόνα, ο ασθενής βρίσκεται σε μια πλευρική θέση, μερικές φορές με ελαφρώς ανυψωμένο το άνω μέρος του σώματος.

Όπως πάντα με τον υπέρηχο, ο γιατρός εφαρμόζει μια κεφαλή υπερήχων πάνω στο δέρμα. Με ελαφριά πίεση, η κεφαλή στη συνέχεια καθοδηγείται πάνω από το στήθος. Οι εικόνες στην οθόνη μπορούν να αποθηκευτούν και να αξιολογηθούν αμέσως.

Έχει κινδύνους το διαθωρακικό υπερηχογράφημα;

Όχι, δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Η έκθεση σε ακτινοβολία δεν σχετίζεται με υπέρηχο.

CREDENTIALS & ASSOCIATIONS

 • 01
 • 02
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40

Τελευταια Νεα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com